Jak zamówić bramę lub ogrodzenie?

Jak zamówić bramę lub ogrodzenie stalowe?

Zamówienia na bramy przesuwne, bramy skrzydłowe i ogrodzenia stalowe można składać:
- osobiście
- telefonicznie
- przez e-mail.

Przy składaniu zamówienia na bramy, ogrodzenia ważne jest, aby podać dokładne dane kontaktowe. Wśród danych tych powinny się znaleźć numer telefonu, adres dowozu, dokładne wymiary, numery katalogowe wybranych bram czy przęseł ogrodzeniowych. Można także przedstawić własne projekty ogrodzenia bądź bramy, według których mają być one wykonane.

Zamawiając bramę przesuwną należy określić kierunek jej otwierania (lewo/prawo) patrząc od strony ulicy. Należy też określić czy w bramie ma być zamontowany zamek hakowy. Jeżeli w przyszłości w bramie ma być zamontowany automat nie należy montować zamka hakowego.

Bardzo ważne jest w przypadku pomiarów pomiędzy istniejącymi słupkami dla bramy, aby podać szerokość światła z dokładnością do 2-3mm.

Przy zamówieniach kompletnych zestawów bram, należy podać dokładne wymiary bramy i furtki z uwzględnieniem szerokości całkowitej zestawu. Przykład na rysunku poniżej.

Wymiary bramy i furtki

Istotny jest również kierunek otwierania się furtki:
- A
- A do zewnątrz
- B
- B do zewnątrz